Vragen van ouders

Vragen van ouders

Woensdag 17 april 2019

Beste ouders,

Op dit moment krijgen wij veel vragen omtrent het al dan niet veranderen van de schooltijden. Tegelijkertijd gaan er ook veel verhalen rond die niet kloppen. Het MT van OBS De Boog heeft om verschillende redenen aan de MR gevraagd mee te denken over de huidige schooltijden. Op dit moment is er op geen enkele wijze door de school of de MR een besluit genomen over het wel of niet wijzigen. Eind mei krijgen alle ouders de mogelijkheid om mee te denken en hun mening te geven. Pas daarna volgt er een besluitvormingsmoment.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd!

Het MT van De Boog

Anke, Hayat en Angelique


Terug

Kedoestraat 102

3029CK Rotterdam

010-4780808

info@nullobsdeboog.nl