Algemeen

Algemeen

OBS De Boog is een Lekker Fit!-school. Op onze school is er extra aandacht voor een gezonde en actieve leefstijl. Alle groepen hebben 3 keer in de week een beweegmoment. Daarnaast kunnen ale leerlingen van groep 3 tm 8 na schooltijd vrijblijvend deelnemen...

Lees verder

Vakdocenten Lekker Fit!

Het Lekker Fit! programma wordt georganiseerd en uitgevoerd door vakdocenten gymnastiek.  Meester Leon is de vakdocent voor De Boog: leon.buitenhuis@obsdeboog.nlMeester Jeroen is de coordinator van de schoolsportvereniging: jeroen.dewit@obsdeboog.nl...

Lees verder

Schooldiëtist

Schooldiëtist

De schooldiëtist biedt individuele professionele begeleiding aan leerlingen. De diëtist oefent zo direct invloed uit op gezonde(re) voeding, meer bewegen en gezonde keuzes bij kinderen. Als uit de fittest metingen blijkt dat kinderen vermo...

Lees verder

Schoolsportfonds

Schoolsportfonds

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Investeren in sporten voor kinderen betekent: Een grotere kans op een goede toekomst; Verkleint d...

Lees verder


Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl