Medezeggenschap

Medezeggenschap

Sinds begin jaren ’80 kent het onderwijs een wettelijke medezeggenschapsregeling. Sindsdien is elke school verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeel en ouders  invloed kunnen uitoefenen op het door het bevoegd gezag gevoerde beleid voor hun school. Ook op OBS De Boog is een medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad, kortweg de MR, heeft instemmingsrecht als het gaat om het schoolplan en de schoolgids, het schoolreglement, ouderparticipatie, organisatie en meer van dergelijke zaken. De ouders in de MR hebben ook instemmingsrecht als het gaat om de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over beleidsplannen, personeelsbeleid, enzovoorts.

De MR-leden (ouders en personeelsleden) hebben een zittingstermijn van 2 jaar. Alle ouders kunnen zich verkiesbaar stellen als er vacatures zijn en worden al dan niet door stemming gekozen.

Op dit moment bestaat de MR uit 3 personeelsleden en 3 ouders. De ouders hebben kinderen in verschillende groepen, en weten daardoor goed wat er leeft onder de ouders.

De directeur en/of locatieleider wonen de vergaderingen op verzoek bij en hebben een adviserende rol.

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl