Missie en visie

Missie

Maximale kansen creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten.

Visie

Wij dragen zorg voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van iedere leerling.

Motto

Het Best denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam.

Kernwaarden

  • Maximale talentontplooiing
  • Actieve pluriformiteit
  • Nieuwsgierigheid, betrokken en toekomstgericht
  • Naleving van kinderrechten
  • Sterke binding met de samenleving
Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl