Samen opleiden

Samen opleiden

OBS De Boog is een: Opleidingsschool Boss po. Boss staat voor: Beter Opleiden in Samenhang en Synergie. OS Boss po is een samenwerkingsverband tussen 22 basisscholen binnen meerdere besturen, de Pabo HR en het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam. De scholen, besturen en de Pabo HR werken nauw met elkaar samen in het opleiden van studenten tot toekomstige collega’s met alle bagage die nodig is om het vak succesvol te kunnen uitvoeren. De school heeft een schoolopleider, werkplekbegeleiders, een onderzoeksbegeleider en (vanuit de pabo) een vaste instituutsopleider.

Binnen de Opleidingsschool Boss po wordt door de pabo en de scholen een gezamenlijk curriculum ontwikkeld waarbinnen telkens een verbinding wordt gelegd tussen de theorie (die voornamelijk wordt geleerd op de opleiding) en de praktijk. 

Tijdens de stage van een student staat het leren op de werkplek centraal. Binnen OS Boss po zijn er drie verschillende vormen van werkplekleren mogelijk.

  1. Leren door deel te nemen aan de dagelijkse gang van zaken in je klas en op school: Leren op basis van dagelijkse routines binnen je stageklas (lesgeven, klassenmanagement, relatie met de kinderen, ontwikkelen orde & overwicht, (tijds)planning, groepsplannen, administratie, ouders en oudergesprekken, bijzondere activiteiten, toetsresultaten, inrichting van het lokaal, samenwerken met IB’er en externen, activiteiten op schoolniveau, samenwerken met collega’s, commissies, werkgroepen, studiedagen etc.). Het is afhankelijk van de opleidingsfase van de student of en in welke vorm bovenstaande zaken aan bod komen.
  2. Leren door de eigen ontwikkeling te koppelen aan de specifieke leermogelijkheden van de school: Leren op basis van de aangeboden leermogelijkheden binnen de context van de school, gekoppeld aan opleidingsfase (SOM) en de persoonlijke leerdoelen (POP) van de student;
  3.  Leren met behulp van opdrachten van de pabo: Leren op basis van opdrachten die de student vanuit de pabo krijgt, eventueel passend gemaakt bij de context van de school (denk hierbij aan beroepsgerichte opdrachten, toetsing in de stage in de vorm van een portfolio of film, opdrachten vanuit P.G.O., assessments).


Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl