Herstart woensdag 13 mei

Herstart woensdag 13 mei

Donderdag 23 april 2020

Rotterdam, 23 april 2020

 

Beste ouders en verzorgers,

 

Op 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat de basisscholen na de meivakantie weer open gaan. In het begin alleen nog voor kleinere groepen tegelijk, en zodra het kan helemaal. U begrijpt dat we heel blij zijn om na de vakantie de kinderen weer te verwelkomen op school. We hebben het directe contact met hen ontzettend gemist!

 

Helft van de tijd

Het zal na de vakantie niet meteen al ‘normaal’ zijn. Het kabinet heeft scholen gevraagd om te zorgen dat alle leerlingen voor ongeveer 50% van de tijd naar school kunnen. Hiermee moeten we rekening houden met alle maatregelen die nog steeds gelden.

 

Op De Boog gaat dat er als volgt uit zien:

  • Maandag 11 én dinsdag 12 mei is De Boog gesloten wegens studiedagen. Omdat we ons vooral gaan richten op de nieuwe lesdoelen moeten we als team een plan maken hoe we deze doelen zo goed mogelijk kunnen aanbieden de resterende schoolweken. Vanaf woensdag 13 mei gaat de school open!
  • Alle groepen worden in tweeën opgesplitst zodat er niet meer dan maximaal 14 kinderen per dag, in een klaslokaal aanwezig zijn. Maandag 11 mei hoort u van de groepsleerkracht in welke groep uw kind(eren) zitten.
  • Ouders en alle andere volwassenen die geen leerkracht zijn, mogen het schoolgebouw niet in. De reden is dat we willen voorkomen dat er onnodige ouderbewegingen en dus besmettingsgevaar ontstaat. Let er op dat u de 1,5 meter afstand blijft houden!
  • Kinderen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. De leerkrachten onderling doen dit wel. Ook houdt de leerkracht 1,5 meter afstand van uw kind(eren). Best gek, maar we gaan het wel doen!
  • De gym- en zwemlessen gaan niet door. Wel gaat de tussenschoolse opvang door. De leerlingen worden over het kleuterplein, het schoolplein, de speeltuin en het Johan Cruijfveld verdeeld.
  • Op De Boog zijn leerkrachten aanwezig die tot de risicogroep behoren. Het kan dus zijn dat leerkrachten niet aanwezig zullen zijn. Dit betekent dat het afstandsonderwijs voor deze klassen zal doorgaan.
  • Als u, uw kind(eren) óf leerkrachten verkoudheidsverschijnselen hebben dan mogen zij niet naar school komen.
  • De groep die in de school aanwezig is, krijgt instructie en ‘’gewoon les’’. Voor de thuisdag zal er verwerkingsstof meegegeven worden zodat er thuis verder gewerkt kan worden.

 

Brengen en halen

Peuters, groep 1/2 geel en groep 1/2 paars:

Worden via de klassendeuren van het kleuterplein naar binnen en naar buiten gebracht. We vragen de ouder of verzorger het kleuterplein NIET te betreden. Blijft u alstublieft achter het hek. Meester Mimoun en een peuterleidster zal op het kleuterplein toezicht houden en uw peuter/ kleuter begeleiden.

Groep 3 en 4

De leerlingen gaan via de zijdeur van de gymzaal, aan de straatkant naar binnen en naar buiten. Haalt u uw kind op? Dan vragen wij u om aan de overkant van de weg te blijven staan. De school zal de weg afzetten/ verkeersregelaars inzetten.

Groep 5 en 6

De leerlingen komen via de hoofdingang naar binnen en lopen via de houten trap naar boven. Dit is ook de route die ze lopen als de school uit is.

Groep 7 en 8

De leerlingen komen via de achterdeur de school in en lopen via de kleine trap naar het klaslokaal. Dit is ook de route die ze lopen als de school uit is.

 

Hygiënemaatregelen

Het RIVM geeft duidelijke richtlijnen over hoe we ons binnen de school moeten gedragen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daar houden wij ons aan. We zorgen voor extra hygiënemaatregelen in de klassen. Er zijn voldoende papieren handdoekjes, handzeep, en het team houdt zich onderling aan de anderhalve meter afstand. Nogmaals ouders mogen de school helaas niet betreden.

 

Deze coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. We zijn blij dat het kleine beetje ruimte dat het kabinet ziet voor versoepeling van de maatregelen wordt benut voor de jonge kinderen. Natuurlijk plaatst het ons met zijn allen nog steeds voor allerlei praktische dilemma’s. Maar we hebben alle vertrouwen dat we hier samen uitkomen, zoals dat tot nu toe ook steeds gelukt is. Dank voor uw begrip én support!

 

Met vriendelijke groet, mede namens alle juffen en meesters,

 

Hayat Lbarkani

Directeur OBS De Boog

 


Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl