Kennismaken en aanmelden

Informatie aanmelden groep 1  Welkom op onze school! Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend P...

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouders en school Kinderen kunnen zich op De Boog optimaal ontwikkelen. Wij trekken hierin op met u als ouder, omdat u uw kind als geen ander kent. Daarvoor is het belangrijk dat u geïnteresseerd bent in en betrokken bent bij de opleiding van uw kind...

Lees verder

Schooltijden

Maanda 08:30-15:00 uur Dinsdag 08:30-15:00 uur Woensdag 08:30-12:30 uur Donderdag 08:30-15:00 uur Vrijdag 08:30-15:00 uur De deur gaat in de ochtend om 8:20 uur open, waarna de kinderen rustig naar hun eigen klas lopen...

Lees verder

Vakanties en studiedagen

In de jaarkalender vindt u alle vakanties en studiedagen. Deze volgt zo snel mogelijk.

Lees verder

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Het is voor iedere school wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeel en ouders invloed kunnen uitoefenen op het door het bevoegd gezag gevoerde beleid voor hun school. Ook op OBS De Boog is een medezeggenschapsraad (MR). De M...

Lees verder

Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij ouders om een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds. Van dit bedrag doen wij extra activiteiten waarvoor wij vanuit de overheid veelal geen geld krijgen. Die activiteiten maken de schooltijd van een kind juist veel sprekender en l...

Lees verder

De Rotterdamse Peuterschool

De Rotterdamse Peuterschool

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. De school werkt daarvoor nauw samen met De Rotterdamse Peuterschool locatie De Boog. De peuterspeelzaal is gevestigd op de begane grond van onze school.  Onze schoolmaatschappelijk werker b...

Lees verder

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Tot eind 2022 hadden wij een buitenschoolse opvang (BSO) op onze school. Maar door een te lage belangstelling is deze opvang gestopt en verplaatst naar BSO Delfshaven. De Boog is wel op zoek naar een nieuwe partner om BSO aan te bieden op de school. De l...

Lees verder


Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl