Missie, visie en identiteit

Missie, visie en identiteit

De Boog bereidt leerlingen voor op hun plek in de maatschappij in goede samenwerking met de ouders. Als één team werken wij op deze veilige buurtschool aan goede onderwijsprestaties op de cognitieve vakken en hebben wij een brede f...

Lees verder

De school

De Boog is een kleinschalige school, maar heeft veel expertise in huis. Dit betekent dat we de mogelijkheid hebben om uw kind te stimuleren en te ondersteunen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Onze leerkrachten hebben daarbij een hoge verwachting van ...

Lees verder

Het onderwijs

De school biedt uw kind een warme en veilige leeromgeving met deskundige, maar vooral ook enthousiaste en betrokken leerkrachten. Ons team zorgt ervoor dat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkeld. We werken opbrengstgericht. Door analyse van de toetsen w...

Lees verder

Ondersteuning voor leerlingen

Ieder kind is uniek. Daardoor is voor de één de lesstof te moeilijk, terwijl het voor de ander juist te weinig uitdaging biedt. Door het werken met het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) kunnen we aan een groot deel van deze onder...

Lees verder

Lekker Fit!

OBS De Boog is een Lekker Fit!-school. Dat betekent dat we op onze school extra aandacht hebben voor een gezonde en actieve leefstijl. We drinken water op school en hanteren een gezond traktatiebeleid. Alle groepen hebben 3 keer in de week een gymles in d...

Lees verder

Logopedie Kletsmajoor

Op De Boog is elke donderdag de logopediste aanwezig van kinderlogopediepraktijk De Kletsmajoor. Dit is een gecertificeerde kinderlogopediepraktijk in Rotterdam, die staat voor kwaliteit! Het team bestaat uit logopedisten met verschillende specialisaties...

Lees verder

Samen opleiden

Samen opleiden

We zijn ook een Opleidingsschool BOSS po. BOSS staat voor: Beter Opleiden in Samenhang en Synergie. OS BOSS po is een samenwerkingsverband tussen 22 basisscholen binnen meerdere besturen, de Pabo HR en het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschoo...

Lees verder

Stichting BOOR

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Onder BOOR vallen rond de 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. Het is de gezamenli...

Lees verder


Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl