WELKOM

WELKOM

Dinsdag 12 mei 2020

Beste ouders, verzorgers en leerlingen van De Boog,

 Morgen, woensdag 13 mei, is het dan zo ver: De Boog gaat open! Jullie zullen vast begrijpen dat we enorm zin hebben om jullie weer te zien én om weer les te gaan geven. Helaas gaat het er nog wel anders aan toe. De klassen zien er wat strakker uit en er zijn zelfs pijlen met hoe je moet lopen op de grond te vinden! Dit doen we om er voor te zorgen dat we zo gezond mogelijk blijven.

Nog één keer de maatregelen op een rij:

 • Ouders mogen de school helaas niet in. De ouders van groep 1/2 komen tot aan de deur van het kleuterhek. U bewaart echter wel 1,5 meter afstand tot andere volwassenen. Kinderen van groep1/2 geel en 1/2 paars komen via het kleuterplein:de leerkracht is in de klas, meester Mimoun of juf Anke is op het kleuterplein om de kleuters te begeleiden waar nodig.
 • Leerlingen van de groepen 3 en 4 komen via de zij- ingang van de gymzaal naar binnen en lopen zo naar het lokaal. Bij het ophalen staan de kinderen van de deze groepen tegen de muur. We vragen u aan de overkant van de straat uw kind(eren) op te wachten. 
 • Groep 5 en 6; lopen via de hoofdingang, via de houten trap naar het lokaal. Juf Jane staat bovenaan de houten trap om leerlingen door te sturen. Is de school uit? Leerlingen lopen dezelfde route naar buiten, de leerkracht sluit de rij af met 1,5 meter afstand.
 • Groep 7 en 8 via de achterdeur: leerkrachten in de klas. Juf Latifa staat bij de achter trap om doorstroom te regelen. Leerlingen lopen dezelfde route naar buiten.
 • Broertjes en zusjes worden buiten opgehaald en opgewacht, niet in de school. 
 • Met de pauzes worden de reguliere looproutes en de normale pauzetijden gehanteerd. De groepen worden over de pleinen verdeeld.
 • Er wordt helaas nog even NIET getrakteerd! We hopen dat dit vanaf 2 juni weer kan. 
 • De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisschool. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat uw kind(eren) naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet.
 • Organisatieonderwijs met halve groepen
  • We draaien hele dagen met de indeling in groepen volgens bijgevoegd schema. Op deze wijze is iedere dag de helft van alle leerlingen aanwezig. U bent gisteren telefonisch en/ of via de ouderapp geinformeerd over in welke groep uw kind(eren) zit. 
  • De schooltijden blijven hetzelfde!
  • De groep die niet op school is, werkt thuis. De instructies en inoefening worden verzorgd in de klas, de verwerking en zelfstandige taken worden thuis gemaakt. 
  • Werk wordt de volgende dag weer mee naar school genomen. Uitgeleende chromebooks mogen nog even thuis gebruikt worden.
  • Voor de leerlingen onderling geldt de afstand van 1,5 meter niet. De afstand van 1,5 meter geldt wel tussen de leerling en leraar en alle volwassenen onderling. 
  • De gym- en zwemlessen gaan niet door. Wél is er TSO en kan er tijdens de fruitpauze buiten gespeeld worden.

 

Schoonmaak 
De schoonmaak zal elke dag de tafels, stoelen, deurklinken en vloer met zeep schoonmaken. In elke klas is schoonmaakmiddel aanwezig om eventueel tussendoor ook schoon te maken. Het zeep en doekjes zijn weer volop aangevuld evenals desinfecterende handgel voor de leerkrachten. De kinderen zullen we vragen bij binnenkomst en in ieder geval bij elk eetmoment hun handen goed met zeep te wassen. 

We kijken er, ondanks alle maatregelen, enorm naar uit om morgen de eerste groepen te ontvangen. Hopelijk zijn jullie net zo ''Happy" als wij!

Met vriendelijke groet, 

 

Hayat Lbarkani

Directeur OBS De Boog

 

 


Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl