Maandag 8 juni

Dinsdag 2 juni 2020

Beste ouders, verzorgers én kinderen, Vanaf maandag 8juni worden alle kinderen weer verwacht. De indeling van de A en B groep komt te vervallen. Best spannend, maar we kijken uit naar de hele groep én het ritme wat weer opgebouwd kan worden. 5 dagen naar school als een normale klas! We merken gelukkig ook dat er steeds meer kinderen naar school komen.  Vanaf 8 juni blijven we ons aan de volgende maatregelen houden: - Ouders mogen de school nog niet in. Dit om zoveel mogelijk volwassenen en contact buiten de school te houden. Daarom zijn er ook geen keuzelessen. Wel zullen Bart(oefentherapie), Zainab(school maatschappelijk werk) en Rabia(nieuwe logopediste) weer beginnen met de behandelingen. Dit om te voorkomen dat deze ontwikkeling volledig stil valt! - De verschillende ingangen en uitgangen blijven nog steeds in gebruik. Peuters: via de klassendeur van de peutergroep Kleuters: via de klassendeuren Groep 3&4: via de zijdeur gymzaal Groep 5&6: via de hoofdingang Groep 7&8: via de achterdeur -Kinderen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. De leerkrachten onderling doen dit wel. Ook houdt de leerkracht 1,5 meter afstand van uw kind(eren). -De zwemlessen gaan dit schooljaar voor groep 5 niet door. Voor de gymlessen zal een rooster gemaakt worden om in ieder geval 1x per week buiten te sporten. Hier krijgt u nog bericht over. De tussenschoolse opvang bevalt goed voor de leerlingen, dus dit houden we zo! De leerlingen worden over het kleuterplein, het schoolplein, de speeltuin en het Johan Cruijfveld verdeeld. -Als u, uw kind(eren) óf leerkrachten verkoudheidsverschijnselen hebben dan mogen zij niet naar school komen. Hygiënemaatregelen Het RIVM geeft duidelijke richtlijnen over hoe we ons binnen de school moeten gedragen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daar houden wij ons aan. We zorgen voor extra hygiënemaatregelen in de klassen. Er zijn voldoende papieren handdoekjes, handzeep, en het team houdt zich onderling aan de anderhalve meter afstand. Een aantal ouders heeft vragen over de CITO- toetsen. Deze gaan we wél afnemen(rooster volgt in de groepsapp). Natuurlijk zullen we hier anders naar kijken dan normaal. De toetsen in de klas tellen ook mee voor het 3e rapport. Hoe én of er een rapportgesprek komt, dat moeten we nog even afwachten. De veranderingen volgen elkaar zo snel op, dat we het ook tijd moeten geven! Uiteraard hoort u dit zo snel mogelijk. Rest mij nog te melden dat ik ongelooflijk trots ben op de kinderen, u als ouder én de leerkrachten! Dit omdat we onze gezondheid serieus nemen en ons goed aan de afspraken en regels houden. Dank daarvoor! Laten we dit volhouden. Heeft u vragen? Schroom niet om naar school te bellen! Met vriendelijke groet, mede namens de leerkrachten, Hayat Lbarkani Directeur OBS De Boog


Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl