Nieuwe logopediste

Nieuwe logopediste

Donderdag 4 juni 2020

Beste ouders, verzorgers,

 

Elke donderdag ben ik, Rabia Altintas, als logopediste van de Kletsmajoor aanwezig op OBS De Boog. Waarvoor kunnen kinderen naar logopedie komen(u heeft wel altijd een verwijsbrief nodig van de huisarts)?

Taalontwikkeling

 • Moeite met begrijpen en opvolgen van opdrachten.
 • Moeite met het begrijpen van teksten.
 • Kleine woordenschat, waardoor het vertellen van een verhaal lastig is.
 • Woordvervoegingen zijn onjuist. Bijvoorbeeld het gebruik van verkeerde werkwoordsvormen (hij loopte), meervouden, hij/zij door elkaar halen, de vergrotende trap nog niet goed kunnen (groot, groter, grootst) enz.
 • Opbouw van zinnen is niet goed, verkeerde woordvolgorde.
 • Bij kinderen die heel verlegen zijn kan onderzocht worden of dit een logopedische grondslag heeft en zo ja, kan hieraan gewerkt worden.

 

Articulatie
      

 • Sommige klanken helemaal niet of niet goed uit kunnen spreken. Vanaf 5-6 jaar moeten kinderen alle klanken kunnen maken.

 

Afwijkende mondgewoonten (afleren van belang voor goede gebitsontwikkeling).

 • Duimen/vingerzuigen.

 • Door de mond ademen, open mondgedrag.
 • Foutieve tongpositie in rust, tijdens slikken en/of spreken (bijv. Slissen).

 

Auditieve vaardigheden
          

 • Rijmen, hakken en plakken van woorden, beginnende letterkennis. Dit is erg belangrijk voor het leesonderwijs van groep 3.

 

Lees- en Spellingsproblemen

 • Moeite hebben met lezen.
 • Moeite met het spellen van bijv. balen/ballen.

 

Stotteren
 

 • Wanneer kinderen woorden of delen van woorden herhalen of verlengen.
 • Ook kan het zijn dat uw kind woorden niet meer zegt, omdat er een stotter aankomt.

 

Stemproblemen
   

 • Hese stem of geen stem meer hebben.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.dekletsmajoor.nl of mail naar: rabia@dekletsmajoor.nl

Wellicht tot ziens,

Rabia Altintas


Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl