Leerplicht

Leerplicht

Vrijdag 5 juni 2020

Beste ouders en verzorgers, 

In tegenstelling tot eerdere berichten vanuit leerplicht zal er vanaf 8 juni weer het normale beleid worden gehandhaafd. De gemeente merkt dat in Rotterdam een té groot aantal kinderen niet naar school gaat. Dit aantal ligt hoger dan het landelijke beeld. 

Het Regieteam van de gemeente heeft om die reden dan ook het besluit genomen dat de reguliere afspraken bij verzuim weer van kracht zijn. De leerplichtambtenaren worden weer ingeschakeld om dit verzuim aan te pakken.

Wat betekent dit voor u en uw kind(eren)?

  • U mag uw kind alleen afmelden bij een legitieme reden. Een legitieme reden is bijvoorbeeld griep, verkoudheid enz..
  • Afbellen omtrent Corona is helaas geen geldige reden. Houd contact met de leerkracht om hier over in gesprek te gaan.  
  • U moet elke dag naar school bellen om uw kind af te melden. Bij geen gehoor, wordt het verzuim automatisch omgezet naar ongeoorloofd. 
  • De school moet, bij ongeoorloofd verzuim, de namen doorgeven aan Leerplicht.

Let op: De RIVM regels blijven gelden! Bent u, andere gezinsleden of uw kind(eren) verkouden? Dan is thuis blijven verplicht. Dit is een legitieme reden! 

Heeft u hier vragen over, belt u dan gerust! 

 

Met vriendelijke groet,

Hayat Lbarkani

Directeur OBS De Boog

 

 

 

 


Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl