Chromebooks inleveren

Chromebooks inleveren

Vrijdag 3 juli 2020

REMINDER!!!! Er wordt al volop ingeleverd:-), maar we hebben ze nog lang niet allemaal!

 

Beste ouders, verzorgers en kinderen, 

Tijdens het thuisonderwijs heeft u een leen Chromebook ontvangen via de school. Middels dit bericht wil ik u vragen deze weer in te leveren. Dit kan bij de eigen leerkracht.

Maandag 6 juli worden de ingeleverde Chromebooks gecontroleerd. Levert u daarom de Chromebook uiterlijk maandagochtend in?! 

Hopelijk heeft het bijgedragen aan een leerzame tijd! 

Met vriendelijke groet,

Hayat Lbarkani

Directeur OBS De Boog


Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl