Vakantiebestemmingen code rood en oranje

Vakantiebestemmingen code rood en oranje

Woensdag 15 juli 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Vanuit Leerplicht ontvingen wij onderstaande, belangrijke informatie m.b.t. het reizen naar code oranje landen

Het advies vanuit de rijksoverheid is dat niet noodzakelijke reizen (dus ook vakanties) naar landen met code rood of oranje worden afgeraden. Tevens geldt er een quarantaineverplichting (2 weken) bij aankomst in Nederland. Als mensen net voor het begin van het nieuwe schooljaar terugkeren in Nederland zou dat betekenen dat hun kinderen na de schoolvakantie nog niet op school kunnen komen omdat zij dan in quarantaine moeten.

De volgende afspraken zijn hierover gemaakt met Leerplicht en de Rijksoverheid:
 - Het reizen naar een "rood of oranje" land is een bewuste keuze tegen de adviezen van de rijksoverheid in.
- Ouders zijn verantwoordelijk voor de schoolgang van hun kind en dienen (als zij er toch voor kiezen op vakantie te gaan naar een "rood of oranje" land) vooraf rekening te houden met de 2 weken quarantaineverplichting bij terugkomst.
 - Van ouders wordt verwacht dat zij al geboekte reizen (van voor de Corona restricties) annuleren of omboeken zodat quarantaineperiode niet onder schooltijd valt.
 - Het is een bewuste keuze van ouders om op vakantie te gaan en derhalve is er geen sprake van een "gewichtige omstandigheid" buiten de wil om gelegen.
- Er is voor scholen dus geen reden voor toekenning van (extra) verlof (Al helemaal niet omdat het de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar betreft)
- Scholen dienen dit verzuim als ongeoorloofd te registreren en moeten via DUO een verzuimmelding doen bij Leerplicht.

We vertrouwen er op dat u de juiste keuze maakt. Blijf gezond en veilig!

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Hayat Lbarkani
Directeur OBS De Boog


Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl