Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Woensdag 30 september 2020

Beste ouders en verzorgers, Vorige week is de MR bijeen geweest en is het volgende besproken: 1. Het plan van het nieuwe kleuterplein. (Zie foto). Na de herfstvakantie gaat men hiermee beginnen. 2. De begroting: wat gebeurt er komend jaar met het schoolfonds: - bijdrage voor Sint, Kerst, Pasen en thema dag culturen - bijdrage voor museumbezoek - bijdrage voor schoolreis of kamp. Als u meer wilt weten, dan zijn de notulen op te vragen bij een MR-lid. 3. Schoolfonds wordt op een andere manier geïnd: dmv ideal. U krijgt volgende week een brief hierover. In oktober is de bijdrage €14,00. In januari € 32,50. 4. De MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. We zijn nog op zoek naar een ouder. Dus heeft u belangstelling, mail naar: mr@obsdeboog.nl Ook voor vragen en opmerkingen kunt u dit mailadres gebruiken. De volgende vergadering is op 27 oktober 2020. U kunt daarbij aanwezig zijn, als de regelgeving rondom corona in acht wordt genomen. U krijgt hier nog bericht over. Vriendelijke groet, De MR Anke, leerkracht groep 4 Demet, ouder groep 1 Nazha, ouder groep 8 Saskia, leerkracht groep 8

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl