Mondkapjes

Mondkapjes

Vrijdag 2 oktober 2020

 

Betreft: gebruik mondkapjes

 

Beste ouders, verzorgers,

 

Op maandag 28 september jl. was er weer een persconferentie van het kabinet over het coronavirus. Er zijn toen nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd vanwege de stijging van het aantal besmettingen. Tijdens de persconferentie zijn er gelukkig geen nieuwe maatregelen aangekondigd voor het onderwijs. Wegens de snelle stijging van het aantal besmettingen in de regio Rotterdam, hebben we in het team gesproken over het gebruik van mondkapjes door de leerkrachten in en om de school.

 

Mondkapjes op De Boog

We willen niets liever dan dat het onderwijs door blijft gaan voor onze leerlingen. Elke leerkracht op De Boog draagt hier zijn/ haar steentje aan bij. Ongeacht of ze zelf in een risicogroep vallen en/of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren.

Daarom is besloten dat  teamleden die zich hier prettiger bij voelen, gebruik gaan maken van mondkapjes. Dit zal met name in de gang, op het plein of een combinatie hiervan zijn. Dus NIET wanneer de leerkracht staat les te geven.

 

Mondkapjes zijn aanvullend

Het gebruik van mondkapjes is nadrukkelijk aanvullend bedoeld op de al bestaande maatregelen. Het blijft van belang dat iedereen zich aan de bestaande afspraken blijft houden. Het gaat onder andere (voor medewerkers) om afstand houden, de handen regelmatig wassen en te hoesten en niezen in de elleboog. Ook zorgen we voor een goede ventilatie door continu de lokalen en gangen goed door te luchten.

 

Tot slot

We zullen de komende periode het gebruik van de mondkapjes monitoren en evalueren. Uiteraard nemen we hierin de landelijke ontwikkelingen mee. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hayat Lbarkani

Directeur OBS De Boog


Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl