Contactweek

Contactweek

Donderdag 12 november 2020

Beste ouders, verzorgers,

Zoals u dit jaar in de kalender heeft kunnen zien, hebben we een contactweek in plaats van een gesprek over de eerste rapportperiode. Vanaf dit schooljaar zijn er 2 rapportperiodes in plaats van 3.

De ervaring van afgelopen jaren heeft ons geleerd dat het moment van het eerste rapport nèt te vroeg komt. Er zijn wel methodetoetsen afgenomen, maar nog geen CITO. In de contactweek willen wij graag de afgelopen periode met u bespreken.

Wat is er anders?

  • De eerste rapportperiode heet nu contactweek.
  • Uw kind krijgt vanaf groep 3 t/m groep 8 aanstaande maandag een cijferlijst mee. Hierop ziet u het gemiddelde van de toetsen die vanaf september dit schooljaar zijn gemaakt.
  • In groep 1 en 2 krijgt uw kind pas in maart een uitgebreid observatieoverzicht (rapport 1).
  • Alle ouders worden door de leerkrachten gebeld. Tijdens dit gesprek kunt u uw vragen stellen, maar zal de leerkracht ook aandachtspunten met u delen.

Omdat we u al zo weinig zien, wordt u via de whatsapp met de video gebeld. Het nummer waar u mee wordt gebeld wordt alleen voor deze contactweek gebruikt. Lukt het niet om u via de whatsapp te bereiken, dan zal de leerkracht het op de normale manier proberen(spraakoproep).

Vandaag of morgen ontvangt u een brief met dag en tijdstip van wanneer u gebeld wordt. 

Met vriendelijk groet,

Hayat Lbarkani

Directeur OBS De Boog


Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl