Evaluatie 1e week Lockdown!

Evaluatie 1e week Lockdown!

Vrijdag 8 januari 2021

Beste ouders, verzorgers en leerlingen van De Boog,

De 1e week afstandsonderwijs zit er bijna op! Gisterenmiddag hebben we met het team de afgelopen dagen geëvalueerd. In dit bericht leest u wat hier uit is gekomen.

Maar allereerst: Wat zijn wij trots op jullie!! De onlinelessen gaan boven verwachting soepel én heel natuurlijk. Bijna iedereen zit keurig op tijd klaar, is betrokken en blijft in contact met de leerkracht en klasgenoten. Dank jullie wel voor de inzet!

Wat gaat goed?

 • Alle leerlingen komen online;
 • Het opgegeven werk is af; jullie werken hard door! 
 • Bij vragen weten jullie de leerkracht én elkaar goed te vinden(ook ouders leggen makkelijk contact, fijn);
 • De ouderapp wordt goed gelezen. Héél belangrijk omdat hier ook per dag op staat welk werk er gemaakt moet worden. Ziet u de informatie van de groep van uw kind niet? Vraag dan om het wachtwoord!

Wat kan beter?

 • Let op de starttijd van de les. Het is belangrijk dat er op tijd wordt ingelogd; de leerkracht start dan ook écht met de instructie. Het rooster is strak, omdat ook broertje of zusje erna moet inloggen.
 • Belangrijk om te weten: Net zoals normaal op school houden we het te laat komen én de absentie bij. Indien nodig wordt contact opgenomen met leerplicht. Het zijn namelijk gewoon schoolweken en dus onderwijstijd!
 • Het programma Teams wordt alleen onder schooltijd gebruikt. Het is helaas voorgekomen dat leerlingen in de avonduren leerkrachten benaderen. Dit willen wij absoluut NIET. Dit gebeurt op een normale schooldag namelijk ook niet! Houd je dus aan de schooltijden: 8.30- 15.00uur/ 12.30uur op woensdag.
 • We zien de leerlingen graag achter een tafel aan het werk, net zoals op school. Dus neem afscheid van je bed/ bank en warme deken als je online komt! Aan een tafel hebben kinderen een actievere werkhouding en concentratie.
 • Graag zien we alle kleuters elke dinsdag tussen 13.00- 15.00uur om het werkboekje op te halen/ in te leveren. Dit gebeurt via het kleuterplein.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Belangrijk met het afstandsonderwijs is een goede samenwerking tussen school en ouders/ verzorgers. De leerkrachten zorgen voor de instructie en de vragenronde. Van u als ouder/ verzorger vragen we om erop toe te zien dat de kinderen op tijd inloggen en hun werk kunnen maken. Soms moet u hier bij helpen; denk aan het hardop lezen in groep 3 of toch even controleren. Mochten er onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht, via de mail of via het appnummer. De ‘’thuisschool’ is een gedeelde verantwoordelijkheid en kan alleen succesvol zijn bij een goede samenwerking tussen school en ouders/ verzorgers. 

Wat gaan we anders doen?

Het is ons opgevallen dat de groep met ‘’kwetsbare leerlingen’’ best groot is! Hierdoor moeten helaas toch volwassenen in de school aanwezig zijn. Dit is in strijd met de Lockdown maatregelen. We zien de noodzaak om deze doelgroep op te vangen, maar het handhaven van de maatregelen geldt natuurlijk ook voor ons.

Daarom gaan we het vanaf as maandag 11januari anders doen:

 • De kwetsbare leerlingen zijn 3x per week een ochtend welkom. Te weten op: maandag- woensdag- vrijdag van 8.30uur tot 11.30 uur.
 • U geeft uw kind bij de deur af en loopt de school niet in. Moet u toch de school in? Dan graag met een mondkapje.

Goed om te weten:

Omdat de leerkrachten bezig zijn met de onlinelessen, wordt bovenstaande groep niet opgevangen door een leerkracht maar door oa. ondersteunend personeel en stagiaires. Uw kind krijgt op deze ochtend ook geen les, maar volgt hetzelfde programma als de kinderen die thuis zijn.

NB.: voor de kinderen waarvan ouders een vitaal beroep uitoefenen geldt bovenstaande niet. Het recht op opvang, voor de hele dag, blijft behouden.

Mocht u vragen hebben, bel gerust met de groepsleerkracht of mail naar info@obsdeboog.nl

 

Een heel goed weekend toegewenst en nogmaals BEDANKT voor de inzet tot nu toe!

 

Met vriendelijke groet, mede namens de leerkrachten,

Hayat Lbarkani

Directeur OBS De Boog

 

 

 

 


Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl