Starten; heel veel informatie!

Starten; heel veel informatie!

Vrijdag 5 februari 2021

 

Beste ouders, verzorgers,

Vanaf maandag is onze school weer open voor alle leerlingen. Daar kijken we zeer naar uit!

Wél moet het open gaan van de school en het geven van onderwijs veilig, verantwoord en uitvoerbaar zijn. Daarom zijn er aanvullende maatregelen. Deze zijn onderverdeeld in drie groepen: wettelijk verplicht, noodzakelijk en een dringend advies. Deze maatregelen zijn opgesteld door het ministerie van OC&W. Onze school houdt zich aan de maatregelen en zullen op schoolniveau keuzes maken hoe deze maatregelen concreet worden uitgewerkt. In dit bericht leest u welke maatregelen wij op school zullen treffen. 

Eerst een paar algemene dingen:

· Vanaf maandag 8 februari moeten alle kinderen weer naar school. Voor alle kinderen geldt ook de leerplicht. Uw kind toch afwezig; bel naar school! 

· In de school wordt weer extra aandacht besteed aan de algemene hygiëne maatregelen en ventileren.

· Sommige ouders zijn bezorgd of er op school getest of gevaccineerd gaat worden. Die wettelijke bevoegdheid hebben wij niet. Wij gaan dat niet doen. Dat is een zaak van de overheid en GGD.

· Houd uw kind thuis bij klachten die passen bij het coronavirus, zoals hoesten, keelpijn en koorts. Iedereen in of bij de school moet volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.

· Scholen mogen in verband met de privacy niet alle gegevens over een (eventuele) besmetting delen.

Onderwijs staat bij ons voorop. Wij zullen er alles aan doen om dat veilig, verantwoord en uitvoerbaar door te laten gaan. We vragen u om ons te steunen én bij te dragen. Onze prioriteit ligt nu dan ook op het scheiden van de leerlingen uit andere groepen. Dit geldt ook voor de ouders. Houd afstand bij het brengen en halen! En blijf niet te lang op het plein.

Maatregelen op De Boog:

  • Ouders mogen de school niet in. Heeft u een afspraak, vergeet uw mondkapje niet! Deze dragen we op de gangen en op de trappen.
  • Kleuters: De leerlingen van groep 1 en 2 komen nog steeds via het kleuterplein hun lokaal in. Ouders van groep 1 en 2 komen tot aan het kleuterhek. AUB niet bij de deur gaan staan, laat het looppad vrij. Het is hier namelijk te smal om de 1,5 meter afstand te bewaren.  
  • Leerlingen van de groepen 3 en 4 komen via de zij- ingang van de gymzaal naar binnen en lopen zo naar het lokaal. Bij het ophalen staan de kinderen van de deze groepen tegen de muur. We vragen u aan de overkant van de straat uw kind(eren) op te wachten. 
  • Groep 5 en 6; lopen via de hoofdingang, via de houten trap naar het lokaal. Is de school uit? Leerlingen lopen dezelfde route naar buiten, de leerkracht sluit de rij af met 1,5 meter afstand.
  • Groep 7 en 8 via de achterdeur: Leerlingen lopen via deze deur naar hun lokaal en dezelfde route naar buiten.
  • Broertjes en zusjes worden buiten opgehaald en opgewacht, niet in de school. 
  • Met de pauzes worden de reguliere looproutes en de normale pauzetijden gehanteerd. De groepen worden over de pleinen verdeeld.
  • Er wordt helaas nog even NIET gegymd. Ook zullen de externen zo veel mogelijk buiten de school blijven(tot aan de vakantie)
  • De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisschool. Zij zijn alleen open voor en na schooltijd voor de noodopvang(ouders met een vitaal beroep).

De komende tijd is het mogelijk dat er regelmatig dingen zullen veranderen: het RIVM is nog bezig met onderzoek, protocollen worden door de PO-Raad nog verder uitgewerkt en ontwikkelingen en evaluaties kunnen hiertoe aanleiding geven. Het onderwijs zal dus echt nog even anders gaan dan dat u gewend bent. We vragen uw flexibiliteit hier in en vertrouwen er op dat u met ons wilt meebewegen daarbij.

Een heleboel informatie met maar 1 doel: ervoor zorgen dat we allemaal(leerlingen en leerkrachten) veilig én gezond naar school kunnen! 

Voor nu alvast een mooi weekend toegewenst en hopelijk tot maandag.

 

Met vriendelijke groet, mede namens de leerkrachten(KANJERS),

Hayat Lbarkani

Directeur OBS De Boog


Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl