Afscheid en start

Afscheid en start

Woensdag 16 februari 2022

Beste ouder(s)/ verzorger(s), Na de herfstvakantie ben ik voor een tijdelijke periode aangesteld als waarnemend directeur op OBS De Boog. Inmiddels bent u allen in kennis gesteld dat er een nieuwe vaste directeur is benoemd. Op dinsdag 22 februari 2022 is mijn laatste werkdag op deze prachtige school en hierbij wil ik u hartelijk danken voor de samenwerking en de fijne tijd op OBS De Boog. Op 23 februari 2022 start mevrouw Roos Hoogendorp fulltime als directeur. Ik draag vol vertrouwen het stokje aan haar over. U allen veel geluk gewenst voor nu en in de toekomst en dat uw kinderen een prettige en leerzame tijd mogen hebben op OBS De Boog. Met vriendelijke groet, Anneke van Ooijen

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl