Uitslag tevredenheidspeilingen

Uitslag tevredenheidspeilingen

Woensdag 7 november 2018

De uitslagen van de tevredenheidspeilingen zijn bekend.
De leerlingen gaven de school het rapportcijfer 8.
Wij zijn erg blij met deze score, al kijken we ook kritisch naar verbeterpunten. Het hoogst scoorde het feit dat leerkrachten zich aan afspraken houden en de omgang van de directeur met de leerlingen.
Tegenstrijdig was dat sociale veiligheid een lage waardering kreeg, maar dat de leerlingen zich wel veilig voelen op school. Komend schooljaar wordt er een leerlingenraad opgericht waarin we deze punten eens goed gaan bekijken.

De ouders gaven de school het rapportcijfer 7,7. Ook hiermee zijn we zeer tevreden. Het hoogste cijfer kreeg de nieuwsbrief en we zijn heel erg blij dat u deze zo waardeert! Verder scoren ons Lekker Fit-beleid en de ouderbetrokkenheid goed. En ook het houden aan afspraken door leerkrachten en het oordeel over de directie worden door de ouders aangegeven als zeer goed. Sociale veiligheid is eveneens voor de ouders een aandachtspunt en we gaan met de ouders om de tafel om komend schooljaar de sociale veiligheid te vergoten.


Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl