Coronavirus Update

Coronavirus Update

Vrijdag 13 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Vandaag heeft het kabinet, in samenspraak met het RIVM, extra maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als bestuur van de stichting waar de school van uw kinderen onder valt, informeren wij u graag over wat deze maatregelen betekenen voor de school van uw kind(eren).

Nieuwe maatregelen die betrekking hebben op het onderwijs

Het kabinet heeft de volgende maatregelen aangekondigd die gevolgen hebben voor het onderwijs en de scholen:

- Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om ook bij milde klachten thuis te blijven en sociale contacten te mijden.

- Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om thuis te werken of gespreid te werken, als het werk dat toelaat.

- Geadviseerd is niet bijeen te komen met meer dan 100 personen tegelijk.

- Scholen blijven open.

Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020.

Wat betekent dit voor de school van uw kind?

Als schoolbestuur houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat ook de school van uw kind open blijft. Een belangrijk argument van het RIVM om te adviseren scholen open te houden, is dat kinderen minder vatbaar zijn voor het virus dan ouderen. Het sluiten van scholen draagt daarom weinig bij aan het beperken van de verspreiding van het virus. Ook zorgt het open houden van scholen ervoor dat ouders die bijvoorbeeld medewerker zijn in de zorg in deze cruciale tijd hun werk kunnen blijven doen. De nieuwe maatregelen zullen er wel voor zorgen dat er vaker leerkrachten ziek thuis zullen blijven. Bij een zieke leerkracht handelen we op dezelfde manier als anders. We doen ons best om vervanging te vinden, maar onder de huidige omstandigheden is dit uiteraard extra lastig. Het zal dus vaker dan anders voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd (basisonderwijs), lessen uitvallen (voortgezet onderwijs) of andere maatregelen getroffen moeten worden. We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk het onderwijs te laten doorgaan.

Op school beperken we ons tot de kern: we geven lessen en nemen toetsen af. Vooralsnog gaan de examens in het voortgezet onderwijs dus gewoon door. Bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers worden afgelast. De school weegt per geval af of kleinere bijeenkomsten wel doorgaan. Wij doen aan ouders van kinderen in het basisonderwijs het dringende verzoek om niet met uw kind mee te lopen in de school.

Wanneer moet ik mijn kind thuishouden van school? Uw kind kan gewoon naar school komen als er geen gezondheidsklachten zijn. Bij milde klachten adviseert het RIVM om uw kind ziek te melden. Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunnen symptomen zijn. Als uw kind 24 uur klachtvrij is, kan hij of zij weer naar school. Als de klachten verergeren, wordt geadviseerd de huisarts te bellen. Wij vragen u zelf te beoordelen of het verstandig is om uw kind naar school te laten gaan.

Veel gestelde vragen

Tot slot. Graag verwijzen wij naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid19/vragen-antwoorden  Op deze website worden de meest gestelde vragen over het coronavirus beantwoord. Deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Heeft u specifieke vragen voor de school van uw kind, neem dan contact op met de schoolleider.

Met vriendelijke groet,

Huub van Blijswijk

Renata Voss

College van bestuur stichting BOOR


Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl