Ondersteuning voor leerlingen

Ondersteuning voor leerlingen

De capaciteiten van onze leerlingen lopen zeer uiteen; voor de één is de lesstof te moeilijk, voor de ander biedt het juist te weinig uitdaging. Door het werken met het directe instructiemodel kunnen we aan een groot deel van deze onderwijsbehoeften voldoen binnen de eigen groep, aan de instructietafel
bij de eigen leerkracht. Voor leerlingen met een eigen leerlijn(ontwikkelingsperspectief) is ondersteuning buiten de groep mogelijk door de onderwijsassistenten.


Schoolondersteuningsplan De Boog
Ons samenwerkingsverband, PPO, maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de
ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school.


Zorgplicht
De verantwoordelijkheid voor een passende onderwijsplek ligt bij de school en haar bestuur. Het uitgangspunt is dat de school eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden.

Als De Boog geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, zullen wij zelf voor een
goede, nieuwe onderwijsplek voor uw kind moeten zorgen. Dit gebeurt in samenwerking met PPO, ouders en De Boog. Het is daarom van belang dat ouders alle informatie aan de school verstrekken over hun kind.

Indien de school eventueel nader onderzoek wil laten doen, dan dient daar door ouders toestemming voor gegeven te worden. Ouders zijn verplicht te melden op welke andere scholen zij hun kind eventueel ook hebben aangemeld.

Door in openheid informatie te delen, kunnen ouders en de school in kaart brengen wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn. Zo kan er op zoek worden gegaan naar de best passende onderwijsplek.

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl