Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij ouders om een bijdrage voor het schoolfonds. Van dit bedrag doen wij extra activiteiten waarvoor wij vanuit de overheid veelal geen geld krijgen. U kunt hierbij denken aan de sinterklaasviering, het paasontbijt, een bezoek aan een museum of het schoolreisje. De ouders van de MR beheren het geld en bepalen waar het geld jaarlijks aan kan worden besteed.

Voor het schooljaar 2018-2019 heeft de medezeggenschapsraad de ouderbijdrage vastgesteld op €46,50,-. 

Het betalen van de ouderbijdrage kan in één keer of in termijnen en kan op de volgende manieren:

  • Contant
    Dit kan dagelijks bij de conciërge, locatieleider, IB of directeur;

  • Bank overschrijving
    NL49 RABO 0118 9370 81 tnv A.Baan OR De Boog. 
    Graag de naam van uw kind en de klas in de omschrijving zetten.
Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl