U vindt hier informatie over de Parro App, de oudercommunicatie app en over de privacyverklaring.

Parro App downloaden en installeren

  • U kunt de Parro app direct downloaden uit de AppStore (iPhone) of Google Playstore (Android telefoon). 
  • Van de leerkracht heeft u een wachtwoord ontvangen om in te kunnen loggen.
  • U kiest hier voor de Parro App en vult de gebruikersnaam of e-mailadres en het ontvangen wachtwoord in. U komt dan in de Parro App van de groep van uw kind terecht.
  • Bij de app versie voor de iPhone moet u klikken op de knop: - Vind de vijf dichtstbijzijnde scholen -
  • Daar kunt u kiezen voor Obs De Boog. Kies bij de stap hierna ook voor het logo van De Boog.

Privacyverklaring

Op OBS De Boog wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermiddelen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. Deze is te raadplegen via de website van BOOR. U vindt hem ook op de website van onze school.

In de privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Bij vragen of op- en aanmerkingen over de AVG en de privacyverklaring kunt u contact opnemen met de Privacy Ambassadeur van onze school door te bellen naar het algemene nummer.

Downloads

Hier vindt u diverse links naar verschillende schooldocumenten.

Schoolkalender 2021-2022

Schoolgids 2022-2023

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Schoolklimaat en veiligheid

Zorgplan 2019-2020

Passend Onderwijs 

Schoolondersteuningsplan

Privacyverklaring stichting BOOR

 

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl