Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouders en school

Kinderen kunnen zich op De Boog optimaal ontwikkelen. Wij trekken hierin op met u als ouder, omdat u uw kind als geen ander kent. Daarvoor is het belangrijk dat u geïnteresseerd bent in en betrokken bent bij de opleiding van uw kind. Wij stimuleren de ouders van de kleuters al om tijdens het inloopmoment in de kleutergroep samen aan de slag te gaan met speelse taalopdrachtjes van Thuis in Taal. Ook in de hogere groepen blijft uw betrokkenheid belangrijk.

Het team van De Boog vindt het belangrijk dat ouders zich veilig, gewaardeerd, gezien en gehoord voelen. De deur staat altijd open voor u als ouder. Heeft u een vraag of opmerking, dan nodigen wij u uit om naar de leerkracht van uw kind te stappen.

U vindt bij ons op school een ontmoetingsplek om met en van elkaar te leren. In onze ouderkamer organiseren we daarom diverse ouderactiviteiten, zoals diverse cursussen, workshops of een uitleg van één van de wijkpartners. Dit kunnen bijvoorbeeld de wijkagent, het wijkteam, het CJG of andere partijen zijn. Maar natuurlijk is de ouderkamer ook bedoeld om even gezellig met elkaar bij te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. De ouderkamer is op maandag- en vrijdagochtend open. De ouderbetrokkenheidsmedewerker is dan ook aanwezig.  

Communiceren met ouders
Wij vinden het belangrijk om ouders op verschillende manieren op de hoogte te houden van wat er in de school speelt. Dat doen we voornamelijk digitaal via onze Parro App.

 • Via de App delen we de lesdoelen, zodat u weet waar uw kind mee bezig is in de klas. De leerkracht geeft het huiswerk door via de App, maar deelt natuurlijk ook foto’s of berichten van leuke voorvallen en gebeurtenissen uit de klas. Heeft u de Parro App nog niet? Op de pagina Downloads vindt u de informatie hoe u de App download.
 • Op het ouderportaal kunt u de resultaten van uw kind bekijken, zodat u weet hoe het gaat en wat uw kind (nog) lastig vindt.
 • Op de website vindt u nieuws, de schoolgids en de jaarkalender.
 • We hebben ook een gesprekscyclus, waarin we regelmatig met u afstemmen hoe het gaat met de ontwikkeling van uw kind. Die bestaat uit:
  • Startgesprek, dat twee weken na de start van het schooljaar plaatsvindt. Hierin maakt u kennis met de leerkracht.
  • Voortgangsgesprek, dat plaatsvindt in november van ieder schooljaar.
  • Rapportgesprekken, die plaatsvinden eind februari/begin maart en in juni of juli.

Tijdens deze gesprekken wordt u geïnformeerd, maar zeker ook gevraagd om mee te denken en relevante informatie te geven over uw kind. U kunt dan denken aan vragen als: Wat werkt voor uw kind? Waar moeten we rekening mee houden? Hoe kunt u zelf bijdragen?

 • Als u een vraag of opmerking heeft, maakt u een afspraak met de leerkracht. Wanneer er een aanleiding is voor een gesprek buiten de cyclus, maken we een afspraak voor een extra gesprek. Dit kan zowel op initiatief van de ouders als op dat van de school. Bij een specifieke aanpak (denk bijvoorbeeld aan een eigen leerlijn) wordt u als ouders uiteraard direct vanaf het begin betrokken.
Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl