De Rotterdamse Peuterschool

De Rotterdamse Peuterschool

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. De school werkt daarvoor nauw samen met De Rotterdamse Peuterschool locatie De Boog. De peuterspeelzaal is gevestigd op de begane grond van onze school. 

Onze schoolmaatschappelijk werker bezoekt samen met de intern begeleider de peuterspeelzaal en zorgt voor een warme overdracht van de kinderen die doorstromen naar OBS De Boog. Dit betekent dat de leerkracht al op de hoogte is van de ontwikkeling van uw kind, voordat uw kind voor het eerst naar school komt. Dat is heel handig én belangrijk, omdat de leerkracht vanaf het eerste moment goed kan inspelen op datgene, wat uw kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl