Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij ouders om een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds. Van dit bedrag doen wij extra activiteiten waarvoor wij vanuit de overheid veelal geen geld krijgen. Die activiteiten maken de schooltijd van een kind juist veel sprekender en leuker, zoals bijvoorbeeld de sinterklaasviering, het paasontbijt, een bezoek aan een museum of het schoolreisje. De ouders van de MR beheren het geld en bepalen waar het geld jaarlijks aan kan worden besteed.

Voor het schooljaar 2022-2023 heeft de Medezeggenschapsraad de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 46,50. 

Het betalen van de ouderbijdrage kan in één keer of in termijnen via Wiscollect. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een mail met daarin een link naar de betaling. Hierin kunt u aangeven of het bedrag in één keer of in termijnen voldoet. De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt, ook niet als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl