Het onderwijs

De school biedt uw kind een warme en veilige leeromgeving met deskundige, maar vooral ook enthousiaste en betrokken leerkrachten. Ons team zorgt ervoor dat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkeld. We werken opbrengstgericht. Door analyse van de toetsen weten we waar uw kind staat in zijn of haar ontwikkeling en wat het kan. Daarom hebben we ook hoge verwachtingen van ieder kind. Zo verbeteren we de resultaten van uw kind niet alleen op het gebied van leerprestaties, maar ook de ontwikkeling van het gevoelsleven en de omgang met anderen.

Onze leerkrachten geven klassikale Expliciete Directe Instructie, zodat ze goed kunnen aansluiten op de kennis en het niveau van ieder kind.

  • De les start met het voordoen door de leerkracht.
  • De leerlingen oefenen de stof samen met de leerkracht.
  • Vervolgens krijgen de kinderen een samenwerkopdracht.
  • Daarna volgt de controle door de leerkracht of kinderen zelfstandig aan de slag kunnen gaan.

Op deze manier zijn de kinderen actief betrokken en onthouden ze de stof beter. De leerlingen geven antwoord op de vragen op een wisbordje, zodat de leerkracht kan zien aan de antwoorden van de kinderen welke kinderen de stof nog niet goed genoeg beheersen. Deze kinderen worden gelijk aan de instructietafel uitgenodigd en krijgen daar nog een keer de uitleg en de mogelijkheid om extra te oefenen. De kinderen, die de stof wel beheersen, gaan zelf oefenen en opdrachten maken. Op deze manier zorgen de leerkrachten ervoor dat ze uw kind blijven betrekken bij de les en zo effectiever lesgeven.

Binnen onze lessen ligt de focus in alle groepen op de Nederlandse taal en het vergroten van de woordenschat. Hier wordt veel aandacht en tijd aan besteed, zodat onze leerlingen met een zo groot mogelijke woordenschat en een goed begrip van de Nederlandse taal van school gaan. Het is  belangrijk dat er ook thuis wordt (voor)gelezen. Daarom hebben we ook een schoolbibliotheek, waar ouders en kinderen gratis boeken kunnen lenen.

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl