De school

De Boog is een kleinschalige school, maar heeft veel expertise in huis. Dit betekent dat we de mogelijkheid hebben om uw kind te stimuleren en te ondersteunen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Onze leerkrachten hebben daarbij een hoge verwachting van uw kind.

Wij hebben ook een Schoolzorgteam in huis. Daardoor zijn we in staat om snel hulp te bieden aan ouders en de kinderen op opvoedkundig of onderwijskundig gebied.

Goed leren en lekker bewegen

We bieden een veilige leeromgeving, zodat uw kind goed kan leren. De leerkracht is heel duidelijk in de benadering van de kinderen en geeft het goede voorbeeld. Er is een duidelijke structuur in de klas, zodat de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt. De leerlingen krijgen veel mogelijkheden om lekker te bewegen onder het leren door. Dit zijn zogenoemde energizers, die het leren makkelijker maken. Daarnaast hebben de leerlingen 3x per week gym.

Vreedzame school

De Boog is een Vreedzame School. De klas en de school worden als een leefgemeenschap beschouwd, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. De leerlingen krijgen een stem en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Grondwet van de Boog

  • Iedereen is anders en dat is goed.
  • Wij zorgen goed voor onszelf, elkaar en de omgeving.
  • Wij zijn vriendelijk en lossen conflicten vreedzaam op.

bnbmbbn

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl