Samen opleiden

Samen opleiden

We zijn ook een Opleidingsschool BOSS po. BOSS staat voor: Beter Opleiden in Samenhang en Synergie. OS BOSS po is een samenwerkingsverband tussen 22 basisscholen binnen meerdere besturen, de Pabo HR en het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam. We werken nauw met elkaar samen in het opleiden van studenten tot toekomstige collega’s met alle bagage die nodig is om het vak succesvol te kunnen uitvoeren. De Boog heeft een schoolopleider, werkplekbegeleiders, een onderzoeksbegeleider en (vanuit de pabo) een vaste instituutsopleider.

Binnen de Opleidingsschool BOSS po wordt door de pabo en de scholen een gezamenlijk leerplan ontwikkeld waarbinnen telkens een verbinding wordt gelegd tussen de theorie (die voornamelijk wordt geleerd op de opleiding) en de praktijk.

Tijdens de stage van een student staat het leren op de werkplek centraal. Daarom bieden de verbonden basisscholen ook leerwerkplekken aan voor studenten. Ook op De Boog zult u regelmatig een student van de Pabo of de Hogeschool Rotterdam aantreffen, die de les begeleidt of geeft aan uw kind.

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl