Lekker Fit!

OBS De Boog is een Lekker Fit!-school. Dat betekent dat we op onze school extra aandacht hebben voor een gezonde en actieve leefstijl. We drinken water op school en hanteren een gezond traktatiebeleid. Alle groepen hebben 3 keer in de week een gymles in de gymzaal aan school. Hiervoor hebben we een vakdocent gymnastiek, die deze lessen verzorgt. De vakdocent gymnastiek is coördinator Lekker Fit en geeft ook voorlichting hierover in de ouderkamer. Daarnaast begeleidt de schooldiëtist op individuele basis leerlingen en hun ouders in de aanpassing naar een gezonde en actieve leefstijl.

Tijdens de lessen plannen de leerkrachten energizers tussendoor. Dit zijn korte beweegmomenten, waar de leerlingen weer alert van worden zodat ze de lesstof beter opnemen.
Na schooltijd biedt de schoolsportvereniging extra beweging aan, waaraan alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 vrijblijvend kunnen deelnemen. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact opnemen met onze vakdocent gymnastiek.

Wilt u meer informatie over Lekker FIt!? Kijk dan op de site van Lekker Fit

Schooldiëtist

De schooldiëtist biedt individuele professionele begeleiding aan leerlingen. De diëtist oefent zo direct invloed uit op gezonde(re) voeding, meer bewegen en gezonde keuzes bij kinderen.

Als uit de fittest metingen blijkt dat kinderen vermoedelijk overgewicht hebben, wordt het kind samen met de ouders uitgenodigd voor advies bij de schooldiëtist. Hier wordt het kind dan nogmaals gewogen en gemeten. Deze keer wordt ook naar de bouw van het kind gekeken en daar wordt rekening mee gehouden. Ieder kind en ieder lichaam is anders. Als het nodig is, worden de eet- en beweeggewoonten besproken.

De schooldiëtist kan aan de hand daarvan persoonlijke tips geven om gezonder en fitter te worden! Vaak kunnen kleine simpele veranderingen in het dagelijkse eet- en beweegpatroon uw kind weer op een gezond gewicht krijgen.

Iedere Lekker Fit! basisschool heeft een eigen schooldiëtist welke op bepaalde dagen en tijden op school aanwezig is. Deze consulten kunnen ook plaatsvinden in de eigen praktijk van de schooldiëtist in de wijk. Ouders kunnen ook op eigen initiatief bij de schooldiëtist langs gaan. Aan de consulten zijn geen kosten verbonden voor de ouders. De kosten worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering en daar is geen eigen risico voor.

Schoolsportfonds

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen.

Investeren in sporten voor kinderen betekent:

  • Een grotere kans op een goede toekomst;
  • Verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag;
  • Sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan.

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl