Stichting BOOR

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Onder BOOR vallen rond de 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. Het is de gezamenlijke ambitie van BOOR en van De Boog om maximale kansen te creëren voor onze leerlingen van nu. Dit met als doel dat zij opgroeien tot volwassen wereldburgers, die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. En die weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Het onderwijs van moet dus van hoge kwaliteit, eigentijds en uitdagend zijn voor elke leerling:

Het Best denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam.

De identiteit van ons onderwijs is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens en vooral het Verdrag inzake de rechten van het kind. We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook. Wij voeden onze leerlingen op tot een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl