Ondersteuning voor leerlingen

Ieder kind is uniek. Daardoor is voor de één de lesstof te moeilijk, terwijl het voor de ander juist te weinig uitdaging biedt. Door het werken met het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) kunnen we aan een groot deel van deze onderwijsbehoeften voldoen aan de instructietafel bij de eigen leerkracht. Leerlingen met een eigen leerlijn (ontwikkelingsperspectief) krijgen extra uitleg en ondersteuning van de leerkracht in de groep. De onderwijsassistenten helpen de andere leerlingen in de klas, wanneer de leerkracht bezig is met de extra uitleg aan een kind.

De Boog beschikt over een Schoolzorgteam, waardoor we in staat zijn om uw kind en u als ouder snel te helpen. In ons team hebben we een rekencoördinator, EDI specialist of gedragsspecialist. Maar ook het Schoolmaatschappelijk Werk kunnen we snel inschakelen om u te ondersteunen.


Schoolondersteuningsplan De Boog

De Boog werkt samen met het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam bij de ondersteuning aan leerlingen. In ons schoolondersteuningsplan staat welke ondersteuning onze school een leerling kan bieden, de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar [link naar downloads]  waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school.


Zorgplicht
De verantwoordelijkheid voor een passende onderwijsplek ligt bij de school en haar bestuur. Het uitgangspunt is dat de school eerst alle mogelijkheden onderzoekt om uw kind op de huidige eigen school passend onderwijs te bieden.

Als De Boog geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, zullen wij voor een goede, nieuwe onderwijsplek voor uw kind moeten zorgen. Dit gebeurt in samenwerking met PPO, u als ouders en De Boog. Het is daarom van belang dat u, de ouders, alle informatie aan de school verstrekken over hun kind.

Wanneer de school eventueel nader onderzoek wil laten doen, dan vraagt de school om toestemming hiervoor aan u. We verwachten dat u beiden hieraan meewerken, zodat een onderzoek snel uitgevoerd kan worden. Ouders zijn bij aanmelding verplicht te melden op welke andere scholen zij hun kind eventueel ook hebben aangemeld.

Door in openheid informatie te delen, kunnen ouders en de school in kaart brengen wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn. Zo kan er op zoek worden gegaan naar de best passende onderwijsplek.

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl